HỆ THỐNG NHIỆT MẶT TRỜI AD1 (nhiệt mặt trời)

Tinh trạng: Còn hàng