HỆ THỐNG NHIỆT MẶT TRỜI AD7 (nhiệt mặt trời)

Tinh trạng: Còn hàng