Sấy dẻo

Xoài sấy dẻo XD-1

Xoài sấy dẻo XD-1

Mã công nghệ: XD-1. Loại hình sản phẩm: Trái cây sấy dẻo. Đơn vị sở hữu bản quyền và chuyển giao: VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Xem thêm

Nha đam sấy dẻo NDD-1

Nha đam sấy dẻo NDD-1

Mã công nghệ: NDD-1. Loại hình sản phẩm: Trái cây sấy dẻo. Đơn vị sở hữu bản quyền và chuyển giao: VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Xem thêm

Mít sấy dẻo MD-1

Mít sấy dẻo MD-1

Mã công nghệ: MD-1. Loại hình sản phẩm: Trái cây sấy dẻo. Đơn vị sở hữu bản quyền và chuyển giao: VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Xem thêm