Máy sấy bơm nhiệt HTB

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1 | 40 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B1

Công suất sấy 250-300kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2 | 80 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B2

Công suất sấy 550-600kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3 | 120 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B3

Công suất sấy 800-900kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4 |160 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B4

Công suất sấy 1.1-1.2 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5 | 200 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B5

Công suất sấy 1.4-1.5 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6 | 240 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B6

Công suất sấy 1.6-1.8 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8 | 320 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B8

Công suất sấy 2-2.5 tấn/mẻ

Xem thêm

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16 | 640 khay

Máy sấy bơm nhiệt HT-B16

Công suất sấy 4-5 tấn/mẻ.

Xem thêm