Máy sấy thăng hoa HT-FD

Máy sấy thăng hoa HT-FD6

Máy sấy thăng hoa HT-FD 6

Năng suất 4-6 kg/mẻ, sử dụng điện gia đình.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD10

may-say-thang-hoa-mini

Năng suất 8-10 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD20

May-say-thang-hoa-HT-FD20

Năng suất 18-20 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD70

Máy sấy thăng hoa HT-FD70

Năng suất 65-70kg/mẻ, quy mô công nghiệp.

Xem thêm