Máy sấy thăng hoa HT-FD

Máy sấy thăng hoa HT-FD6

Máy sấy thăng hoa HT-FD 6

Năng suất 4-6 kg/mẻ, sử dụng điện gia đình.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD12

Máy sấy thăng hoa HT-FD12 phiên bản rút gọn

Năng suất 8-12 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD24

Máy sấy thăng hoa HT-FD20

Năng suất 20-24 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD70

Máy sấy thăng hoa HT-FD70

Năng suất 65-70kg/mẻ, quy mô công nghiệp.

Xem thêm