Dòng công nghiệp

Máy sấy thăng hoa HT-FD200

may-say-thang-hoa-HT-FD100

Năng suất 190-200kg/mẻ, quy mô trung bình, pilot

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa FD500

may-say-thang-hoa-HT-FD100

Năng suất 450-500kg/mẻ, quy mô lớn. công nghiệp

Xem thêm