Dòng mini

Máy sấy thăng hoa HT-FD6

may-say-thang-hoa-HT-FD6

Năng suất 4-6 kg/mẻ, sử dụng điện gia đình.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD10

May-say-thang-hoa-HT-FD10

Công suất sấy 8-10kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD12

may-say-thang-hoa-HT-FD12

Năng suất 8-12 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD16

may-say-thang-hoa-HT-FD16

Công suất sấy 14-16kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD20

may-say-thang-hoa-HT-FD20

Công suất sấy 18-20kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD24

may-say-thang-hoa-HT-FD24

Năng suất 20-24 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm