Dòng mini

Máy sấy thăng hoa HT-FD6

Máy sấy thăng hoa HT-FD 6

Năng suất 4-6 kg/mẻ, sử dụng điện gia đình.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD12

Máy sấy thăng hoa HT-FD12 phiên bản rút gọn

Năng suất 8-12 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD16

Máy sấy thăng hoa HT-FD16

Công suất sấy 14-16kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD24

Máy sấy thăng hoa HT-FD20

Năng suất 20-24 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm