Dòng pilot

Máy sấy thăng hoa HT-FD50

Máy sấy thăng hoa công nghiệp

Năng suất 45-50 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD100

May-say-thang-hoa-HT-FD100

Năng suất 90-100kg/mẻ, quy mô trung bình, pilot

Xem thêm