Dòng pilot

Máy sấy thăng hoa HT-FD12

may-say-thang-hoa-HT-FD12

Công suất sấy 12kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD18

Máy sấy thăng hoa HT-FD18

Công suất sấy 18kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD24

may-say-thang-hoa-HT-FD24

Năng suất 20-24 kg/mẻ, sử dụng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD36

Máy sấy thăng hoa HT-FD36

Công suất sấy 36kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD60

Máy sấy thăng hoa HT-FD60

Công suất sấy 60kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD120

Máy sấy thăng hoa HT-FD120

Công suất sấy 120kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm

Máy sấy thăng hoa HT-FD240

Máy sấy thăng hoa HT-FD240

Công suất sấy 240kg/mẻ. Dùng điện 3 pha.

Xem thêm
Contact Me on Zalo