Máy sấy thực phẩm mini

Tủ sấy thực phẩm mini HT-D1

may-say-dien-tro

Công suất sấy 12-15kg/mẻ

Xem thêm

Tủ sấy thực phẩm HT-D2

Máy sấy măng công suất nhỏ

Công suất sấy 25-30kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy thực phẩm HT-D3

Công suất sấy 60-70kg/mẻ

Xem thêm

Máy sấy thực phẩm HT-D4

Công suất sấy 120-150kg/mẻ

Xem thêm