HỢP TÁC MARKETING


THÔNG ĐIỆP DÀNH CHO CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC VỀ MARKETING

  • Đối với cộng đồng thương mại điện tử: Nhằm mục tiêu cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau, Nông dân mua đồ sẵn sàng hợp tác trao đổi banner, backlink… với những website khác.
  • Đối với cộng tác viên: Chúng tôi luôn hoan nghênh sự hợp tác của các cộng tác viên Sale Online cũng như Offline.
  • Đối với các đơn vị dịch vụ: Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thông tin, chương trình khuyến mãi, chương trình hỗ trợ ….. liên quan đến vấn đề marketing online.

Mọi thông tin yêu cầu hợp tác, xin để lại nội dung trong mục liên hệ.

Trân trọng thông báo.