HỢP TÁC SẢN XUẤT


THÔNG ĐIỆP HỢP TÁC NGHIÊN CỨU-SẢN XUẤT CỦA NÔNG DÂN MUA ĐỒ

Nhằm đẩy mạnh việc gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn luôn mong muốn được hợp tác với các đơn vị sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư cho ngành nông nghiệp.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi nếu:

  • Bạn là một nhà sáng chế, có một sản phẩm hay và mong muốn thương mại hóa sản phẩm đó.
  • Bạn có một ý tưởng sáng chế và đang mong muốn hiện thực nó.
  • Bạn là một nhà sản xuất máy nông nghiệp, đã hoạt động nhiều năm nhưng nay muốn mở rộng thị trường, tiếp cận thêm khách hàng.
  • Bạn là người tham gia các chương trình kết nối, hỗ trợ nông dân Việt Nam và chương trình của bạn đang cần trang bị máy móc, thiết bị.

Nông dân mua đồ

Vì một ngày mai phát triển!