My team

Đội ngũ của Hai Tấn hiện có hơn 30 cán bộ quản lí, kĩ sư, công nhân và lao động phổ thông làm việc toàn thời gian.

Team Máy sấy Hai Tấn đang được vận hành bởi đội ngũ sau

Giám đốc công ty Máy sấy Hai Tấn

Giám Đốc : Trần Đăng Khuê

Chức năng : Quản lí điều hành, Gương mặt đại diện truyền thông.

Email : maysayhaitan@gmail.com

Điện thoại : 0932 717 212

R&D : Nguyễn Chinh Duy

Chức năng : Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới.

Email :

TP. Kĩ thuật : Thái Hoàng Hòa

Chức năng : Quản lí sản xuất, thiết kế.

Email : hoa.thai@maysayhaitan.com

TP. Kinh doanh : Trần Thị Thanh Bình

Chức năng : Quản lí Kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Email : binh.tran@maysayhaitan.com

Điện thoại : 0932 032 036

Contact Me on Zalo