Tầm nhìn:

Tầm nhìn 2030, Máy Sấy Hai Tấn là tên tuổi uy tín hàng đầu Đông Nam Á trong cố vấn và cung cấp thiết kệ sấy nâng cao giá trị nông sản. Trở thành thương hiệu đồng hành cùng nông sản Việt nổi tếng khắp năm châu. 

Sứ mệnh:

Vì một nền nông nghiệp Việt Nam giàu mạnh, hiện đại, và bền vững.

Giá trị cốt lõi     

Kết nối

Đào tạo

Lan tỏa

Phụng sự