Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI – HAI TẤN

TẦM NHÌN

” HAI TẤN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH NHÀ SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ NHÀ THẦU LẮP DỰNG VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN NGÀNH THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM ”

Hai Tấn định hướng phát triển thành nhà sản xuất máy móc thiết bị và nhà thầu lắp dựng vận hành dây chuyền ngành thực phẩm hàng đầu của Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều được Hai Tấn ưu tiên phát triển công nghệ lõi nhằm tạo ra sự bền vững. Chúng tôi phấn đấu không ngừng, tạo dựng thương hiệu tin cậy cho khách hàng, góp phần giúp nước Việt làm chủ công nghệ sản xuất máy móc thiết bị.

SỨ MỆNH

“VÌ MỘT NỀN CƠ KHÍ VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Slide Tuoi-tre-may-say-Hai-Tan Slide Slide