Văn hóa Hai Tấn

VĂN HÓA HAI TẤN

Tại Hai Tấn, chúng tôi luôn duy trì 3 văn hóa: Văn hóa khởi nghiệp, Văn hóa tinh gọn và Văn hóa tình người.

Văn hóa khởi nghiệp

Xuất thân là khởi nghiệp từ vốn 0 đồng chúng tôi luôn hiểu được cái mong manh giữa sự sống và chết của doanh nghiệp. Qua năm tháng và nhiều biến cố thị trường, Hai Tấn hình thành một văn hóa khởi nghiệp trong công ty.

 • Tại Hai Tấn, mọi ý tưởng sáng tạo đều được ghi nhận và áp dụng triệt để.
 • Tại Hai Tấn, mọi nhân sự đều không nề hà những công việc không phải trách nhiệm của mình.
 • Tại Hai Tấn, chuyện làm việc cho tới khuya, cho tới khi hoàn thành sản phẩm đã trở thành tiềm thức.
 • Tại Hai Tấn, mọi nhân viên đều đồng lòng hỗ trợ ban lãnh đạo mỗi khi có các biến cố hoặc khó khăn về tài chính, tiến độ công việc.
 • Tại Hai Tấn, mọi nhân viên đều là chủ công ty.

Văn hóa tinh gọn

Chúng tôi tiếp thu kỹ thuật tổ chức tinh gọn hiện đại và áp dụng cho công ty và biến nó thành nét văn hóa.

 • Sản xuất tinh gọn.
 • Vận hành tinh gọn.
 • Phát triển thương hiệu tinh gọn.
 • Phát triển sản phẩm tinh gọn.
 • Phát triển hệ thống khách hàng tinh gọn.
 • Phân tích dữ liệu tinh gọn.

Văn hóa tình người

Trải qua nhiều thăng trầm, chúng tôi nhận ra, đều vượt qua khó khăn, tình người mới là thứ quyết định chứ không phải tiền bạc.

 • Tại Hai Tấn, lãnh đạo quan tâm nhân viên.
 • Tại Hai Tấn, nhân viên tận tâm hỗ trợ lãnh đạo.
 • Tại Hai Tấn, khách hàng và đối tác luôn được đối xử như người nhà.

 

Contact Me on Zalo